DIGI2Health

Vítejte na stránkách digitálního inovačního hubu v Olomouci - DIGI2Health

Digitální inovační hub (DIH) je ekosystém, který slouží jako kontaktní místo s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy v regionu i mimo něj se zaměřením na zdravotnictví. Umožňuje jak přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením, tak i zapojení do inovačního ekosystému v regionu. Věříme, že v digitalizaci je naše budoucnost.

Aktuality

Inovativní řešení jak efektivně zmírnit dopady dlouhodobého ovlivnění "Home office"

Cílem této online networkingové akce bylo popsat fenomén odloučení, který dnes zažívají IT pracovníci v režimu home office, například softwaroví programátoři či vývojáři. Karanténní omezení mají negativní dopad na jejich duševní kondici a sekundárně rovněž na pracovní výkon či motivaci.

Na networking jsme pozvali šéfy inovativních IT firem s vlastní zkušeností z této oblasti. V případě firem větších samozřejmě relevantního manažera/ku ať už IT oddělení či personalistiky.

Posláním této akce bylo především společně nalézt možná funkční řešení a pomoci firmám udržet své týmy v dobré kondici.

Akce společně zorganizovalo Inovační centrum Olomouckého kraje, organizace Czechitas a Institut sociálního zdraví při Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Odbornými garanty byli prof. Peter Tavel, ředitel Institutu sociálního zdraví a psycholog, a Mgr. Richard Kořínek, psycholog a IT specialista.

Digi2healtH a teskalabs podepsali dohodu o společném záměru

DIGI2Health a TeskaLabs vyjádřili vzájemnou podporu záměru z čehož máme obrovskou radost.


TeskaLabs česko-britská společnost, se zabývá vývojem softwarových produktů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ve zdravotnictví TeskaLabs produkty a služby využívá například Fakultní nemocnice Plzeň, Institut Klinické a Experimentální Medicíny, či LINET. Společnost je zároveň členem kompetenčního centra Národního Telemedicínského Centra Fakultní nemocnice Olomouc, zaštítěného Ministerstvem zdravotnictví, a ředitel TeskaLabs Aleš Teska je členem expertní skupiny Evropské komise (výkonného orgánu Evropské Unie), pro oblast kybernetické bezpečnosti v automobilovém průmyslu.

DIGI2HEALTH A amsp PODEPSALI DOHODU O SPOLEČNÉM ZÁMĚRU

Další domluvená spolupráce, z které se těšíme byla podepsaná s Asociací malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Děkujeme za důvěru!

AMSP ČR je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v České republice. Posláním této asociace je zastřešení malých a středních podniků, živnostníků a dalších spolků, cechů a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy. Hlavní aktivity směřuje asociace do devíti skupin malého a středního podnikání: digitalizace v podnikání, začínající

podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé a podnikatelé na venkově, podnikatelé 55+. Každá tato skupina je vlastním projektem asociace.

VIZE

Naší vizí je usnadnit digitalizaci zdravotnictví ve všech jeho aspektech.

Co děláme

NA ČEM SI ZAKLáDÁME

DIGI2Health nevznikl ve vakuu. Náš DIH je napojený na národní strategie Digitální Česko, programy Ministerstva průmyslu a obchodu, a zároveň spolupracujeme s Ministerstvem zdravotnictví a jeho národní strategií pro elektronické zdravotnictví. Díky iniciativně Evropské komise jsme součástí sítě digitálních inovačních hubů po celé Evropě.