Partneři

Klaudiánova nemocnice

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav má více než 120letou tradici a dnes je veřejností známa především jako Klaudiánova nemocnice. Nachází se zde 33 oddělení: ročně se zde provede více než milion ambulantních vyšetření, 13 tisíc chirurgických, ortopedických a traumatologických zákroků a narodí se zde 1500 dětí. Mladoboleslavská nemocnice disponuje téměř 600 lůžky a poskytuje nadstandartní služby díky moderním bezbolestným metodám léčby. Tým nemocnice je složen ze vzdělaných odborníků poskytujících profesionální péči. Na špičkové úrovni jsou například ARO, ORL, ortopedie, hematologicko-transfuzní oddělení nebo angiologie. Špičkový tým Klaudiánovy nemocnice dnes poskytuje péči na nejvyšší úrovni především díky nejmodernějšímu přístrojovému vybavení. Zdravotní technika je v této nemocnici pravidelně obměňována. V posledních letech to jsou především CT na radiodiagnostickém oddělení nebo dvě gamakamery na oddělení nukleární medicíny. Investice pravidelně směřují i do vybavení jednotlivých lůžkových oddělení tak, aby byla pacientům této nemocnice nabídnuta kvalitní péče odpovídající 21. století.


Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty

Univerzity Palackého

Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je předním českým akademickým pracovištěm s evropským přesahem ve vědě a výuce geoinformatiky a kartografie. Zaměřuje se na sběr, správu, analýzu a vizualizaci prostorových informací v různých oblastech společnosti. Podílí se na vývoji geoinformačních technologií, zejména geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu země, polohových a navigačních systémů, digitální kartografie aj. K současným trendům patří zejména tvorba map, 3D tisk a modelování, eye-tracking, zpracování družicových a leteckých snímků, programování pro web a mobilní zařízení.