Naši specialisté

Mgr. Roman Jurečka

Pracuje jako ředitel Vědeckotechnického parku UP, kam přišel z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zde působil jako koordinátor transferu technologií. Studoval na Univerzitě Karlově a v Istituto di Psicologia v Římě. Má více než dvacetiletou zkušenost v řízení obchodu ve společnostech Mora Moravia, Česká zbrojovka a Meopta Systems.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Je český kardiolog a odborník na telemedicínu. V současnosti působí jako vedoucí Národního telemedicínského centra Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta I. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a pedagog na Lékařské fakultě Univerzity Palackého.

Mezi jeho hlavní pracovní náplň patří implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologie, radiofrekvenční ablace poruch srdečního rytmu, provoz a ekonomika kliniky, personální management a výuka studentů. Je tvůrcem myšlenky a zakladatelem Národního telemedicínského centra a hlavním odborným garantem centra.

Profesor Táborský byl v letech 2001- 2006 předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci ČKS, v letech 2008 - 2014 členem Výboru ČKS a pro léta 2015 – 2019 byl zvolen předsedou České kardiologické společnosti. Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft (SRN), Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).